JD-198F quạt năng lượng mặt trời, sạc 1 lần dùng 10 – 12 tiếng, quạt dùng động cơ không chổi than, rất bền và êm, không có độ ồn do động cơ

-95%
50.000 1.075.000